Geneza osteogenezy dystrukcyjnej

Osteogeneza dystrakcyjna kości jest to zabieg bardzo często stosowany w ortopedii oraz chirurgii szczękowo - twarzowej. Pierwszy zabieg polegający na metodzie dystrakcji wykonano w 1905 roku. Lecz powszechne zainteresowanie i akceptację ta metoda uzyskała dopiero w roku 1980. Kiedy to słynny uczony Ilizarow opracował oraz opublikował wymys…

Nauka implantologii jak przebiega?

Implantologia jest to nauka o wniesieniu implantów do żywego organizmu, ich reakcjach, budowie,a także o ich właściwościach oraz warunkach niezbędnych do dostosowania wszczepu oraz sposobności ich ewentualnego ich odrzucenia. Występuje kilka rodzai implatologii,największą formą tej dziedziny jest implantoprotetyka stomatologiczna to ta…

Rodzaje implantów stomatologicznych

Sam implant również posiada działanie dynamiczne a jego rola, zwłaszcza z punktu widzenia biomechaniki, jest w samym centrum zainteresowania badaczy. Bardzo duża różnorodność kształtów implantów świadczy o niezgodności wśród badaczy co do tego, jaki jest idealny kształt implantu. Zdaniem implantologia jest, że kość powinna być …

Jak wygląda budowa implantu?

Implanty posiadają kształt mniej lub bardziej podobny do kształtu korzenia zębowego. Mimo tego wyglądają jak pełne śruby z gwintem powierzchownym, natomiast inne wyglądają jak puste cylindry. Większość implantów robionych jest z czystego tytanu, niektóre ze stopu tytanu, a powierzchnia tych pokryta jest rozpyloną cieczą tytanową, …

Czym zajmuję się stomatolog?

Stomatolog i dentystyka z języka łacińskiego stoma czyli jama ustna. Dziedzina ,która zajmuję się funkcjonowaniem, patologiami oraz leczeniem zębów a także przyzębia, błony śluzowej jamy ustnej oraz stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej używano tytułu lekarz stomatolog, następnie lekar…

Jakie wyróżniamy rodzaje implantów?

Sam implant również posiada działanie dynamiczne a jego rola, zwłaszcza z punktu widzenia biomechaniki, jest w samym centrum zainteresowania badaczy. Bardzo duża różnorodność kształtów implantów świadczy o niezgodności wśród badaczy co do tego, jaki jest idealny kształt implantu. Zdaniem implantologia jest, że kość powinna być …

Jak wygląda budowa implanta?

Implanty posiadają kształt mniej lub bardziej podobny do kształtu korzenia zębowego. Mimo tego wyglądają jak pełne śruby z gwintem powierzchownym, natomiast inne wyglądają jak puste cylindry. Większość implantów robionych jest z czystego tytanu, niektóre ze stopu tytanu, a powierzchnia tych pokryta jest rozpyloną cieczą tytanową…